Home

Gæst

Click to login

's Head
CRP

Play Now

click to copy

Discord Server

click to join

CRP

Terms of Service angående købsreglementer

1. Ved køb i shoppen frafalder din ret til refundering. Refundering kan skes i særlige tilfælde og foregås udelukkende gennem discordens ticketsystem.
2. Vi må stadig banne dig selvom du har brugt penge i shoppen. Vi beholder os retten til at udelukke dig ved regelbrud ligegyldigt om du har brugt penge på serveren eller ej.
3. Vi beholder os rettighederne til at ændre priser på alle digitale køb uden refundering af differencen
4. Vi beholder os retten, at til enhver tid at fjerne dine købte fordele ved misbrug af bugs eller brud på regler uden refundering.
5. Du må ikke misbruge bug på nogen måder.(vis dette sker vil du modtage ban om du har rank eller ej)
6. Alt køb og donationer foregår gennem (link) eller via donationstickets på discorden.
7. Vi forbeholder os retten til at ændre i købte produkter som du køber via shoppen uden varsel. Dette inkluderer både nerfs og buffs.
8. Har du andre spørgsmål eller problemer? Kontakt os via /discord eller ingame.
9. Du må ikke sælge ting på ClassicRP for rigtige penge!Ved Køb accepter du!
At du har læst og fået stået vores TOS of service angående købsreglementer
At du har læst og fået stået vores https://classic-rp.com/terms/checkout
At du har spurgt din forældre om lov hvis du er under 16 år

Ved køb frasiger du din 14 dages fortrydelsesret, da der er tale om et elektronisk produkt/er, som kan tages i brug med det samme.

Køb igennem shoppen fratager dig ikke fra at overholde vores regelsæt, på de af vores servere du benytter dig af.
Du finder vores til enhver tid gældende regler, for hvad der er tilladt og hvad der er forbudt in-game på vores servere, her; https://docs.google.com/document/d/19nNFGtagg6RbKiLI_y_I4kkIgZHcKv3pj_iJw8ubVdU/edit?usp=sharing
Ved gentagen misbrug af dine købte biler el. lign. forbeholder vi os retten til at fjerne disse, dette vil dog kun ske i ekstreme tilfælde, og oftest efter gentagne advarsler, men vi forbeholder os retten til at fjerne din adgang til førnævnte uanset hvilken grund der måtte ligge bag.

Det er forbudt at videresælge og/eller videregive sin konto med tilkøbte fordele til en tredjepart.
Din konto med tilkøbte fordele er strengt personlig og vil blive udelukket såfremt vi finder bevis på, at førnævnte er foregået, eller forsøgt.

*Et permanent ban fjerner ens ret til at tilslutte sig vores RP servere, de tilkøbte produkter vil stadig være aktive på brugeren, såfremt man appellerer sit ban og får medhold.
*Din bruger/IP er dit ansvar, uanset hvad. Det gør sig gældende for alt din bruger foretager sig in-game.
*"Livstid/Permanent" betyder livstiden for serveren, altså indtil den specifikke lukker og/eller ikke længere er tilgængelig.
*Du afskriver din 14 dages returret ifm. købet. Vi refunderer ikke betalinger, uanset grunden bag, da der er tale om et virtuelt produkt, som tages i brug med det samme.

*Vi stræber efter at levere dit produkt inden for 15 - 30 minutter, men dette er ikke en garanti. Sker det ikke, er du velkommen til at kontakte os på vores support mail, Christian@emailbruun.com, og informere os om det, så ser vi på det hurtigst muligt.

ClassicRP  forbeholder sig retten til, af en hvilken som helst grund, at udelukke alle Steam konti permanent, eller midlertidigt, fra vores discord, hvis det af ClassicRP vurderes til, at være for fællesskabets bedste.
I tilfælde af, at din konto er udelukket midlertidigt, eller permanent, vil det ikke være muligt for dig, at tilslutte dig vores netværk, men bliver din udelukkelse løftet senere hen,
vil du have adgang til alle evt. tilkøbte fordele igen.